College & Universitet

Webinarer

for medisinstudier i utlandet

Webinarer for medisin-, tannlege- og veterinærstudier i utlandet

Vil du studere til lege, tannlege eller veterinær i utlandet og lytte til en rask gjennomgang av hvordan det fungerer? Klikk på lenken nedenfor for å be om en invitasjon til neste webinar.

En times hurtig gjennomgang hver uke

Vi prøver å holde webinarer om medisinstudier i utlandet en gang i uken fra kl 17 og tar for oss deretter de fleste aspektene ved å søke på og studere ved våre medisinske universiteter. Vår studieveileder for medisinstudier i utlandet går gjennom de viktigste og vanligste spørsmålene. Ofte har vi en av studentene våre, som er ute i verden og har studert medisin i et par år, som gjest. Under et webinar går vi ofte gjennom:

  • Utenlandske medisinuniversiteter
  • Studentlivet som medisinstudent
  • Opptakskrav og muligheter for opptak
  • Opptaksprosessen; karakterer, opptaksprøver, dokumenter osv.
  • Studiestøtte og budsjett
  • Arbeid etter endt utdanning

Bare lytte eller stille spørsmål hvis du vil

Som deltaker i webinaret kan du enten anonymt og passivt bare lytte eller aktivt delta og stille spørsmål direkte til oss via chat eller ved å snakke med oss.

Invitasjon for å få tilgang til webinaret

Send oss e-post på denne e-posten for å motta en invitasjon til webinaret – medisin@eduplanet.no Du kan også sende oss e-post for å få tilgang til innspilte webinarer og se dem 24/7!

Velkommen!