Språkkurs

Språknivåer

 

 

 

Hva er ditt språknivå – den europeiske språkskalaen

Europarådet har utviklet en språkskala med en referanseramme (CEFR) som kan brukes til å vurdere en persons språknivå. Du kan bruke den til å sette et passende mål for et språkkurs eller som en retningslinje hvis du er usikker på om du trenger å lese et forberedende språkkurs før du studerer på en utenlandsk college eller universitet.

Skalaen skal sees på som en veiledning. Nedenfor ser du en oversikt over resultatnivåene i forskjellige internasjonale eksamener og hvordan de forholder seg til CEFR-skalaen.

A1 Elementært nivå

 • Lytteforståelse: Du kan gjenkjenne vanlige ord og veldig enkle setninger som gjelder deg selv, familien og dine nærmeste omgivelser, men bare når du snakker sakte og tydelig.
 • Leseforståelse: Du kan forstå vanlige navn, ord og veldig enkle setninger, for eksempel på annonser og plakater eller i kataloger.
 • Muntlig interaksjon: Hvis den andre personen snakker sakte og hjelper deg med ordene, kan du svare og stille veldig enkle spørsmål om emner du kjenner deg igjen.
 • Muntlig produksjon: Du kan bruke enkle setninger og setninger for å beskrive hvor du bor og mennesker du kjenner.
 • Skriftlig: Du kan skrive korte, enkle meldinger, for eksempel et postkort med hilsener. Du kan fylle ut personlig informasjon som navn og adresse i enklere skjemaer.

A2 Lavere mellomnivå

 • Lytteforståelse: Du forstår enkle setninger og ord om f.eks. deg selv, der du bor, og din familie. Du kan forstå hovedinnholdet i korte, klare meldinger.
 • Leseforståelse: Du kan lese veldig korte og enkle tekster, og finne spesifikk, forutsigbar informasjon i f.eks. rutetider og menyer. Du forstår korte, enkle brev.
 • Muntlig interaksjon: Du kan snakke om kjente emner og aktiviteter. Du kan delta i korte sosiale samtaler, men ikke uten hjelp fra din motpart, som må holde samtalen i gang.
 • Muntlig produksjon: Du kan bruke enkle fraser for å gi en enklere presentasjon om deg selv, f.eks familie, utdanning og hobbyer.
 • Skriftlig: Du kan skrive korte, enkle meldinger og notater om hverdagens hendelser. Du kan skrive et kort, personlig brev, f.eks. et takkebrev.

B1 Mellomnivå

 • Lytteforståelse: Du kan forstå hovedinnholdet i hverdagssamtaler om hverdagshendelser. Hvis språket snakkes tydelig og uten dialekt, kan du forstå hovedtrekkene i f.eks. TV-program eller radio.
 • Leseforståelse: Du forstår tekster om hverdagslige ting som arbeid eller hobbyer. Du kan forstå beskrivelser av følelser, hendelser og ønsker i personlige brev.
 • Muntlig interaksjon: Du kan gjøre deg forstått i de fleste situasjoner, f.eks. spør om veien, og kan være uforberedt på å inngå en samtale med en annen person om personlige interesser og hverdagslige hendelser.
 • Muntlig produksjon: Du kan enkelt bruke forskjellige fraser for å beskrive hendelser og ønsker, og korte argumenter. Du kan fortelle og beskrive dine egne inntrykk om handlingen fra f.eks. en bok.
 • Skriftlig: Du kan skrive enkel, sammenhengende tekst om emner som er godt kjent for deg eller av personlig interesse. Du kan skrive personlige brev som beskriver opplevelser og inntrykk.

B2 Høyere mellomnivå

 • Lytteforståelse: Du kan forstå lengre forelesninger f.eks. om kjente emner. Du kan forstå det meste i TV eller magasiner. Du kan forstå det meste på f.eks. filmer, hvis språket snakkes med standarduttaler.
 • Leseforståelse: Du kan lese artikler og rapporter som tar opp aktuelle spørsmål og uttrykker holdninger og meninger. Du kan forstå samtidens litterære prosa.
 • Muntlig interaksjon: Du kan snakke og diskutere med innfødte på en enkel og naturlig måte, og ta en aktiv del i diskusjoner om kjente temaer og forklare din mening.
 • Muntlig produksjon: Du kan beskrive tydelig og detaljert forhold innen dine interesser og erfaringsområder. Du kan forklare et standpunkt og angi fordeler og ulemper ved forskjellige alternativer.
 • Skriftlig: Du kan skrive tydelig og detaljert tekst, f.eks. essays om et bestemt emne eller debattere. Du kan skrive brev med tydelig personlig refleksjon av hendelser og opplevelser.

C1 Avansert nivå

 • Lytteforståelse: Du forstår mer komplisert språk, dets nyanser og uuttalte setninger. For eksempel forstår du TV og filmer uten alt for store anstrengelser.
 • Leseforståelse: Du forstår lange, komplekse faktatekster og oppfatter stilistiske forskjeller. Du forstår profesjonelle artikler og instruksjoner selv om du har ukjente emner.
 • Muntlig Interaktion: Du bruker språket spontant og fleksibelt og tilpasser deg lett situasjonen. Du kan uttrykke idéer og meninger og tilpasse språket ditt til situasjonen.
 • Muntlig produksjon: Du kan tydelig og detaljert beskrive kompliserte fagområder og temaer. Du kan utdype enkelte punkter så vel som avrunde med en passende konklusjon.
 • Skriftlig: Du kan skrive tydelige, strukturerte tekster. Du kan beskrive kompliserte situasjoner i for eksempel rapporter og argumentere for dine meninger.

C2 Tilnærmet morsmål

 • Lytteforståelse: Du forstår all slags talt språk uten problemer, selv i høyt tempo. Du kan enkelt tilpasse deg lokale dialekter og variasjoner i språket.
 • Leseforståelse: Du kan enkelt lese nesten hva som helst, overalt, til og med abstrakte, kompliserte og ustrukturerte tekster i f.eks. manualer eller litterære verk.
 • Muntlig interaksjon: Du deltar uanstrengt i alle slags situasjoner, ved å bruke både hverdagslige og idiomatiske uttrykk. Hvis du ikke vet et ord, vil du omgå problemet ubemerket.
 • Muntlig produksjon: Du kan beskrive og argumentere i en stil tilpasset konteksten. Du presenterer en effektiv og logisk struktur som gjør det lettere for lytteren.
 • Skriftlig: Du skriver tydelig, flytende tekst i komplekse sammenhenger og presenterer emnet ditt på en logisk måte. Du kan oppsummere og skrive oversikter fra avanserte kilder.