College & Universitet

Søknadsguide UCAS England

 

 

 

Hvordan søker jeg via UCAS?

Du som søker på høyere utdanning i Storbritannia, må sende inn søknaden din gjennom UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). UCAS fungerer litt som f.eks. samordnaopptak.no i Norge, det er en sentral online administrasjonstjeneste for alle som ønsker å studere ved universiteter i Storbritannia. Å søke gjennom UCAS kan føles litt vanskelig til å begynne med, men her finner du informasjon om søknaden og de forskjellige stegene du trenger å gå gjennom før du kan sende inn søknaden.

Steg 1 – Registrere søknaden

Det første du må gjøre er å registrere deg på UCAS, det gjør du her!

Steg 2 – Individual Application

Når du har registrert og mottatt en innlogging, vil du kunne logge deg inn og starte søknaden din. Velg alternativet Individual Application! Deretter er det første trinnet Personal Details. Her skal du oppgi navn, adresse, telefonnummer osv. Her er det også viktig at du fyller ut EduPlanet i feltet «Nominated name» og under nominated relationship skriver du agent.

Steg 3 – Additional Information

Neste steg kalles Additional Information, men det gjelder bare britiske statsborgere, så du kan hoppe over det trinnet.

Steg 4 – Choices

Choices er det fjerde steget. Her velger du hvilket universitet du vil studere på, hvilket kurs og når du har tenkt å starte utdannelsen. Universitetet og kurset har spesielle UCAS-koder som du kan få fra oss, men de kan du også vanligvis finne på universitetets hjemmeside.

Steg 5 – Education

Under Education fyller du ut tidligere utdanning og pågående utdanning hvis du studerer akkurat nå. Først klikker du på Add new school/centre, så velger du Find hvor du kan søke etter skoler. Hvis du ikke finner din skole, velger du My school/centre is not listed, og du kan legge inn skolens navn manuelt i feltet. Når du har valgt en skole og når du studerte der, kan du fylle ut din karakter. Det holder å fylle ut videregående skole og/eller høyere studier hvis det hvis du har tatt det. Under Level of qualification, velger du Below honours degree qualification.

Steg 6 – Employment

Under Employment fyller du ut arbeidserfaring, dvs. hvilke jobber du hadde og hvor lenge du jobbet der.

Steg 7 – Personal Statement

Personal Statement, her skal du skrive om din motivasjon for hvorfor du vil ta den utdanningen du søker på og hvorfor universitetet skal velge deg. Skriv først inn i f.eks. et Word-dokument og kopier det deretter inn i UCAS.

Steg 8 – References

Det åttende trinnet er Refererences, her skriver du inn adressen til referansepersonen din som deretter vil motta en e-post med innloggingsdetaljer for å kunne logge seg inn og skrive en referanse om deg. Det er bra hvis du kontakter referansen din slik at de vet at de vil motta e-posten fra UCAS.

Steg 9 – Send din ID till oss

Når du har fullført søknaden din og får tildelt et UCAS-ID, vil vi at du sender oss en e-post til info@eduplanet.no, slik at vi kan gi skolen ditt navn og nummer slik at de kan finne din søknad direkte! Du kan også sende e-post til personen hos oss du har kontakt med.