Personvern & Cookies

Våre retningslinjer for håndtering av personvern, personvernregler og cookies

EduPlanet er ansvarlig for all informasjon du overlater til oss, enten her på vår hjemmeside, via telefon, e-post, på en messe eller på annen måte. Vi er nøye med å følge gjeldende lover og forskrifter som eksisterer for personvern og beskyttelse av personopplysninger og ikke minst håndtere våre kunders personopplysninger på een ansvarsfull måte. Personopplysninger er all informasjon som, direkte eller indirekte, kan knyttes til en fysisk person som lever. Eksempler på dette er navn, personnummer, bookingnummer, adresse, e-postadresse eller telefonnummer.

Vi, EduPlanet AS, Lienga 6, 1414 Trollåsen, tlf: 23967500, info@eduplanet.no, org. nr: 922640955, er ansvarlig for personopplysninger du gir oss og håndtering av cookies.

Personopplysninger vi lagrer

Opplysninger om deltagere

Vi jobber aktivt for å ikke samle inn mer informasjon enn vi trenger for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

I tillegg til personlig informasjon og kontaktinformasjon, lagrer vi informasjon om allergier, sykdommer og preferanser og annen informasjon du gir oss.For alle personer under 18 år, krever vi en forelder eller verges samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Opplysninger om personer som ennå ikke er deltagere

For de som har kontaktet oss via kontaktskjemaer på vår hjemmeside, eller i forbindelse med messer og informasjonsdager og i forbindelse med dette har gitt sitt samtykke til at vi behandler sine personopplysninger, gjelder følgende:

Vi samler inn personlig informasjon som navn, e-postadresse og interesseområde, samt telefonnummer og alder på frivillig basis. Din personlige informasjon blir brukt for å best mulig gi deg den tjenesten du forventer av oss.

Hvis du på eget initiativ har kontaktet oss via e-post eller sosiale medier og bedt oss om å håndtere en forespørsel som inneholder personopplysninger, gjelder det samme som i avsnittet ovenfor.

Hvis du har registrert interesse for vårt nyhetsbrev eller webinar, har du vanligvis gitt oss den samme personlige informasjonen som ovenfor. Vi bruker denne informasjonen til å sende deg e-post med nyheter, tilbud og aktuelle saker. Hvis du har indikert en spesifikk interesse eller tidligere har vært kunde hos oss, kan innholdet i utsendelsen være tilpasset dette. Vi fortsetter å sende deg e-post så lenge du samtykker til det. Den dagen du ikke lenger ønsker å motta en e-post fra oss, har du rett til å melde deg av.

Hvordan personopplysningene håndteres

Det er bare våre ansatte som har tilgang til informasjonen i vårt passordbeskyttede system som kun lagres lokalt. Den eneste grunnen til at vi har dette datasystemet, er for å håndtere din forespørsel, søknad eller bestilling.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, kan den innsamlede informasjonen også gis til våre partnere, hovedsakelig utenlandske skoler, overnattingsarrangører og andre tilbydere av ditt arrangement (f.eks. flyselskaper og forsikringsselskaper, hvis du har bestilt en reise eller en reiseforsikring).

Under helt spesielle omstendigheter kan vi bli pålagt ved lov å utlevere informasjon til norske myndigheter.

Hvordan personopplysningene lagres

Personlige data som du har gitt til EduPlanet lagres i våre datasystemer kun den tiden de er nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og våre leverandører eller tiden vi må lagre dem i henhold til loven.

  • Alle som har meldt seg på nyhetsbrevet eller webinar vil vi fortsette å sende e-post så lenge personen samtykker til det.
  • Informasjon fra noen som ennå ikke er kunde, blir lagret 3 år etter det siste året vi var i kontakt.
  • For personer som har vært kunde hos EduPlanet, lagrer vi personopplysninger 4 år fra året etter hjemkomst. Informasjon som kreves for å oppfylle regnskapsplikten lagres i 5 år.

Sikkerhet

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi iverksatt flere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som behandles. Vi har blant annet iverksatt tiltak for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til våre nettverk og dataregistre. Alle våre ansatte blir informert om å håndtere all personlig informasjon i samsvar med gjeldende lover og regler, og avslører aldri personlig informasjon unødvendig.

Dine rettigheter som kunde hos EduPlanet

  • Du har rett til å be om registerutdrag for å se om du er registrert, hvilke data som er lagret, formålet med dem og at de lagrede dataene er riktige. Søknaden om registerutdrag må sendes skriftlig til EduPlanet. Søknaden må være signert, noe som betyr at du ikke kan sende den på e-post. På forespørsel vil vi korrigere informasjon som er feil, ufullstendig eller uriktig.
  • Du kan når som helst be oss om å slette personopplysninger som du ønsker å ha fjernet fra systemene våre. Bruk kontaktskjemaet vårt og legg inn informasjonen du vil at vi skal slette, samt hvordan du vil at vi skal begrense bruken av dataene, eller hvis du vil utøve din rett til dataportabilitet. Vær oppmerksom på at informasjonen som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, eller som vi ved lov, f.eks. regnskapsloven, er pålagt å beholde, ikke vil bli slettet.
  • Du kan når som helst klage til aktuell tilsynsmyndighet hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger på en måte som er i strid med lovgivningen om personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om personvern og personvernregler, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Håndtering av cookies

En cookie er en liten tekstfil som et nettsted sparer på den besøkendes datamaskin. Cookies anvendes på mange nettsider for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en cookie kan også benyttes for å spore en brukers surfing på nettsteder som benytter samme cookie.

Vi benytter Google Analytics og Ads som også angir cookies, for å få et bilde av hvordan våre besøkende bruker nettsiden vår samt for vår markedsføring. Disse cookiene inneholder dog ikke identifiserende informasjon om hvem du som besøkende er.

Må jeg tillate cookies

Om du ikke vil at vi skal bruke cookies kan du endre dine innstillinger i nettleseren slik at ingen cookies lagres på din datamaskin. Instruksjon om hvordan du stiller inn det kan du finne på din nettlesers brukermanual. Endring av innstillingene kan imidlertid påvirke noen av webfunksjonene våre.