College & Universitet

Studiegrader College & Universitet

 

 

 

Studiegrader – hva er hva?

Certificate, Study Abroad, Master… Valgene er mange når du vil studere i utlandet. Her kan du lese om de vanligste alternativene som kan komme opp når du leter etter utdanning. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle kurs og utdanninger ved et college eller universitet er Lånekassestøttet – hvis du er usikker, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Ulike typer grader

Study Abroad semester/year (SA) | 1 termin - 1 år

Svar. Study Abroad er tilrettelagt for deg som vil prøve å studere i utlandet, men ikke ta en hel utdanning. Dette er også for deg som studerer på et universitet i Norge i dag og vil ta utveksling. Her tar du et semester eller et år på et college eller universitet. Mange skoler har ferdige pakker innen populære fagområder med 3-4 kurs per semester og/eller mulighet til å velge kurs innenfor fagområder du liker. Kontakt oss hvis du vil vite hvilke kurs og pakker du kan velge for ditt Study Abroad opphold. Det er også ofte mulig å utvide et Study Abroad semester til en lengre utdanning, f.eks. en Bachelor. Study Abroad er godkjent for studiefinansiering fra Lånekassen så sant fagene er på samme nivå som høyere utdanning i Norge (f.eks. støttes ikke førsteårsfag i USA), og at du tar fag som tilsvarer 30 studiepoeng per semester.

Certificate | 2-4 mnd.

Svar. Mange college tilbyr denne typen kortere program. Etter fullført opplæring, vil du få et Certificate. På mange college kan du bygge videre på et Certificate til et Diploma. Lengden på et programmene varierer mye mellom forskjellige utdanningsinstitusjoner. Disse programmene er dessverre ikke godkjent for Lånekassestøtte.

Diploma | 6-12 mnd.

Svar. Her vil du studere et ferdig program med forhåndsvalgte kurs, innenfor et spesifikt fagområde. Disse er ofte mer praktisk orientert, og noen av disse kursene inkluderer praksis. Hvis du studerer til en Diploma, er du ofte klar til å begynne å jobbe rett etter utdannelsen. Disse programmene er dessverre ikke godkjent for Lånekassestøtte.

Associate Degree (AA) | 2 år

Svar. Associate (AA) finner du ofte på college i USA. Dette er vanligvis et toårig program på akademisk nivå halvveis til en bachelorgrad. Du studerer enten bare i to år og får deretter en Associate’s Degree, eller så velger du å studere videre til en bachelorgrad. Når du tar en Associates Degree på skolene EduPlanet jobber med, har du en transfergaranti, noe som betyr at du automatisk blir garantert en plass ved et universitet i USA hvor du kan studere ytterligere to år mot en Bachelor’s Degree. De aller fleste Associate Degree-studier er godkjent for studiefinansiering fra Lånekassen. Applied Associate Degree studier godkjennes ikke som norsk høyere utdanning, og gir dermed ikke rett til støtte fra Lånekassen.  

Påbygg Bachelor Degree (Top Up) | 1-2 år

Svar. For de som allerede har studert på akademisk nivå eller tilsvarende i Norge, eller i utlandet, er det muligheten for deg å ta en «snarvei» til en bachelor. Det forutsetter at du oppfyller skolens opptakskrav. Ta kontakt med oss for å høre om dine muligheter.    

Bachelor Degree (BA) | 3-4 år

Svar. Bachelor Degree (BA) er den internasjonale betegnelsen for en 3 -årig høyere utdanning. I USA og ved amerikanske college og universiteter er derimot graden 4-årig.Vanligvis tar man sin Bachelor innen et hovedemne eller «major» som f.eks. innen Business, Engineering, Design, Music, Sport, International Relations etc, og med flere underemner. Du kan for eksempel velge å ha Business som hovedemne og markedsføring og jus som spesialisering. Alle skolene våre som har et Bachelorprogram er godkjent for studiefinansiering fra Lånekassen.  

Master Degree (MS) | 1-2 år

Svar. Masters (MS, MSc) kan studeres ved mange college og universiteter rundt om i verden. Utdanningslengden varierer mellom 1-2 år og kan bare tas etter en Bachelor´s Degree. En Master er en fordypning innen et fagområde og gir deg spisskompetanse. For mange masterstudier er det ikke nødvendig med tidligere studier i gjeldende fagområde som masteren refererer til, men man må ha en bachelorgrad i bunn. Noen skoler kan kreve at du gjør en såkalt GMAT- eller SAT-test eller at du tar skolens egen opptaksprøve. Kontakt oss angående dette!

Master in Business Administration (MBA) | 1-2 år

Svar. En Master in Business Administration (MBA) er en mastergrad, men med et ledelsesfokus. For å få opptak er det vanligvis nødvendig med, foruten en bachelorgrad, flere års yrkeserfaring med økonomi og en høyere stilling. Dette fordi en MBA gjør deg kvalifisert til ledende stillinger innen økonomiområdet. Mange ganger snakker man om en MBA som en lederutdanning. Akkurat som for en vanlig mastergrad, er det for mange MBA-utdanninger ikke et krav at du har studert økonomi tidligere på et akademisk nivå. Du kan ha bakgrunn innen andre fag.