Språkkurs

Offisielle språkeksamener

 

 

 

Et offisielt bevis på ditt språknivå

Mange av kursdeltakerne våre velger å studere på et språkkurs og etter å ha avsluttet kurset med godkjent resultat vil man få skolens eget vitnemål/kursbevis. Andre velger å ta et forberedende kurs for en bestemt eksamen og deretter avslutte utenlandsoppholdet med å ta en språkeksamen. Det holdes eksamenskurs for engelsk, men det er også offisielle eksamener for bl.a. fransk, spansk, tysk og italiensk. Disse eksamenene er obligatorisk hvis du søker støtte fra Lånekassen. På engelsk er de vanligste kursene Cambridge-eksamen, IELTS og TOEFL.

Gjennom EduPlanet har du muligheten til å ta et forberedende språkkurs for din valgte eksamen, noe som gir deg størst mulighet til å oppnå et godt resultat. Å studere på stedet i et engelsktalende land gir deg også utmerket trening i å bruke språket, så vel som et innblikk i kulturen og hvordan det er å bo i det landet du velger.

Kurs- og eksamensdato

Eksamen kan bare tas på fastsatte datoer. De fleste kan tas flere ganger i året, både i Norge og i utlandet.

 

De vanligste engelske eksamenene

TOEFL-test/eksamen

Svar. TOEFL er en populær og anerkjent eksamen i engelsk språk. Denne testen er veldig nyttig hvis du vurderer å studere videre i utlandet og søke på et Universitet eller College. TOEFL-eksamen er mest nyttig i USA. En TOEFL-eksamen er også bra for din CV og viser enkelt hvilket nivå du har i engelsk. TOEFL-eksamenen kan gjøres på fleksible eksamensdatoer og til og med online. Resultatene av disse testene er imidlertid bare gyldige i to år mens en Cambridge-eksamen for eksempel er gyldig gjennom hele livet. Forberedende kurs for en TOEFL-eksamen er tilgjengelig på en del skoler, de varer ofte mellom 4-8 uker og krever at du har et språknivå rundt «medium» (B2) eller høyere. TOEFL-eksamen er ikke tilgjengelig på forskjellige nivåer, men det er den samme testen du gjør, og du får da et testresultat (score) som viser nivået i de forskjellige delene. Å ta en TOEFL-test koster rundt 2 300 norske kroner. Se mer informasjon om TOEFL-testen og registrer deg for å ta en eksamen via siden www.ets.org/toefl

IELTS-test/eksamen

Svar. IELTS er en annen vanlig eksamen for engelsk språk. Denne testen er veldig nyttig hvis du vurderer å studere videre i utlandet og søke på et Universitet eller College. IELTS er mest nyttig i Storbritannia. IELTS-eksamen er også bra for din CV og viser enkelt hvilket nivå på engelsk du har. IELTS-graden kan gjøres på fleksible eksamensdatoer, og du trenger derfor ikke å ha samme forberedelse som før en Cambridge-eksamen. Resultatene av disse testene er imidlertid bare gyldige i to år, mens en Cambridge-eksamen er gyldig hele livet. Forberedende kurs for en IELTS-eksamen er tilgjengelig på en del skoler og varere ofte mellom 4-8 uker. For å bli tatt opp på et IELTS-kurs trenger du ofte et språknivå rundt «middels» (B2) eller høyere. IELTS-eksamen er imidlertid ikke tilgjengelig på forskjellige nivåer, men det er en og samme test, som deretter blir vurdert mellom 1-10 i de ulike delene av eksamen. Å ta en IELTS-test koster cirka 2 300 norske kroner. Les mer om IELTS og se gjeldende eksamensdatoer og eksamenssentre på www.ielts.org

Cambridge-test/eksamen

Svar. Cambridge-eksamen er en av verdens største og mest anerkjente engelske språkeksamener. Mer enn 1,5 millioner mennesker over hele verden, med engelsk som andrespråk, tar Cambridge-eksamen hvert år! Det er en omfattende eksamen som tester alle de forskjellige sidene ved språket. Vitnemålet er utstedt av University of Cambridge ESOL Examinations. Med en Cambridge-eksamen i bagasjen, har du et internasjonalt bevis på kunnskapen din innen det engelske språket. Du vil dra nytte av en Cambridge-eksamen, enten du planlegger å studere videre ved et britisk universitet, eller et annet engelsktalende lands universitet, eller søke jobb i Norge eller i utlandet. Eksamen er velkjent blant arbeidsgivere over hele verden. Cambridge-eksamen består av flere deleksamener, for eksempel; Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. Eksamenene går ofte over to eller tre dager. Kostnaden for å ta en Cambridge-eksamen legges til på stedet når du registrerer deg for eksamen og betales direkte til skolen. Eksamensavgiften er cirka 2 300 norske kroner. Ulike nivåer For elever som har fullført norsk videregående skole, anbefaler vi et av de følgende tre nivåene. Før kurset starter, må alle kursdeltakerne gjøre en foreløpig nivåtest for plassering på riktig undervisningsnivå.

 • First certificate in English – FCE
  Denne eksamen ligger på nivå B2 på Europarådets skala. Dette er et kjent eksamensbevis som anerkjennes over hele verden innen områder som handel og industri, så vel som visse utdanningsinstitusjoner.
 • Certificate of Advanced English – CAE
  Denne eksamen er på nivå C1 på Europarådets skala. Eksamensbeviset er beregnet på de som trenger kunnskaper i engelsk for arbeid og studier. Dette aksepteres av mange britiske og amerikanske universiteter som bevis på tilstrekkelig engelskferdighet.
 • Certificate of Proficiency in English – CPE
  Denne eksamen er på nivå C2 på Europarådets skala og er en eksamen på universitetsnivå som krever høy språklig kompetanse. CPE oppfyller kravene til engelskferdighet ved alle britiske universiteter og for universiteter i andre engelsktalende land.

Spåkeksamner i spansk, fransk, italiensk og tysk

Spansk

Svar. I Spania må språkskolen være godkjent av Instituto Cervantes. Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
 • Selectividad

Fransk

Svar. I Frankrike kan du ta språkkurs ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentra for DELF og DALF som er godkjente av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère). Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)
 • TCF (Test de connaissance du français)

Italiensk

Svar. Du må gå på en språkskole som har offentlig godkjenning eller på et akkreditert eksamenssenter. Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • CILS (Certificaziones di Italiano come Lingua Straniera)
 • CELI Conoscenza della Lingua Italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Tysk

Svar. I Tyskland kan du ta språkkurs ved Goethe Institut eller språkskoler som har offentlig godkjenning. Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • Goethe-Zertifikat
 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
 • Telc (The European Language Certificates)