Lånekassen & studiestøtte

for utenlandsstudier

Alt du trenger å vite om studiefinansiering for å studere i utlandet

Når du studerer i utlandet kan du søke om studiestøtte fra Lånekassen for å finansiere studiene og oppholdet. Studiefinansiering består av stipend og lån. Det totale beløpet du får avhenger av lengden på studiene. Du har også muligheten til å søke reisestøtte.

Søknad om studiefinansiering hos Lånekassen

Sørg for å være ute i god tid når du søker om studielån! Du søker elektronisk på Lånekassen via deres hjemmeside www.lanekassen.no Ved hjelp av elektronisk ID f.eks. MinID eller BankId oppretter du din egen konto med innlogging og håndterer alt digitalt. Les mer om prosessen nedenfor under Veiledning for søknad om studielån. Du kan også ringe Lånekassen på tlf: 21 49 60 00

Studiefinansiering for college og universitet

Fra og med studieåret 2019-2020 får man studiestøtte til 11 måneder per år (gjelder fulltidsstudenter på høyere utdanning). Du kan få støtte til utdanning i til sammen 8 år fra Lånekassen.

Støtten deles inn i skolepengestøtte (til skolepenger), basislån (til bo- og levekostnader) og reisestøtte.  Lånekassen kan også innvilge tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet.

Studiefinansiering for språkkurs

Kortere språkkurs

Skal du studere i utlandet ( gjelder også delstudier/utveksling) på et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få et språkstipend til et forberedende språkkurs.

Krav til språkkurset:

 • Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke.
 • Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden.
 • Du må være tatt opp til en hovedutdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen.

Lengre språkkurs

Lånekassen kan gi deg støtte språkkurs i inntil ett år. Du kan få støtte hvis du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett til støtte fra Lånekassen etter du har fullført språkkurset. Du får ikke støtte til kurs i engelsk.

Krav for å få støtte:

 • Kurset må være på et universitet eller en offentlig godkjent språkskole
 • Kurset må være på fulltid
 • Du må planlegge å ta en gradsutdanning
 • Du må ha generell studiekompetanse i Norge

Støttebeløp og utbetaling fra Lånekassen

De aller fleste av EduPlanets språkskoler, college- og universitetsprogrammer er kvalifisert for Lånekassestøtte. På hver skoleside finner du informasjon om de er godkjente for støtte fra Lånekassen. I tabellen finner du oversikt over relevante beløp. Vær imidlertid oppmerksom på at summene endres for hvert skoleår, så du bør også følge med på Lånekassens nettsider. Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, i begynnelsen av hvert semester.

Støttebeløp fra Lånekassen skoleåret 2022/2023

Type støtte Maks beløp per undervisningsår
Basislån 128 887 kr Skal dekke bo- og levekostnader. 40% kan gjøres om til stipend.
Skolepengestøtte 252 411 kr Stipend og lån til dekking av skolepenger.
Skolepengestøtte ved utvalgte universiteter 76 896 kr Utbetales som stipend.
Sum: 458 194 kr
Reisestøtte: 35% stipend, 65% lån på 50% av beløpet
Europa 5 228 kr
Afrika 21 480 kr
Asia 17 944 kr
Nord- og Mellom-Amerika 19 500 kr
Sør-Amerika 24 964 kr
Oseania 28 448 kr
Språkstipend 22 674 kr Utbetales som stipend.

Veiledning til søknad om studiestøtte til høyere utdanning i utlandet

Når du har endelig opptak fra lærestedet ditt kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du bør ha dokumentasjonen klar før du søker om støtte ettersom Lånekassen ikke kan behandle søknaden din før du har sendt inn det som trengs.

Når du skal søke støtte til utdanning i utlandet for første gang, må du sende inn følgende dokumentasjon:

 • Vitnemål fra videregående skole eller annen bekreftelse som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge
 • Endelig opptaksbrev (unconditional offer)
 • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale i skolepenger (tuition fee)

Det enkleste er å laste opp dokumentene direkte i søknaden.

For å søke trenger du elektronisk ID (MinID, BankID etc.)

Steg 1:
Velg søknad om støtte til utdanning i utlandet, velg deretter høyere og annen utdanning, så velger du hel grad i utlandet – høyere utdanning, deretter velger du Gå til søknaden.

Steg 2:
Fyll inn følgende:

 • Hvor du skal ta utdanning
 • Om du skal ta hele eller deler av utdanningen i utlandet
 • Når du starter på utdanningen i utlandet som du søker støtte til
 • Du velger land du skal studere i
 • Du må svare på om du skal ta et lengre eller kortere forberedende språkkurs
 • Deretter skal du velge lærestedet du er tatt opp ved. Finner du ikke lærestedet i listen kan du fylle inn dette manuelt.
 • Så skal du velge utdanningen du søke om støtte om. Finner du ikke utdanningen i listen kan du fylle inn dette manuelt.
 • Følg så gangen i søknaden og svar på alle spørsmålene. Er det noe som er utydelig trykk på hjelpefeltet i skjemaet.

Steg 3:
Last opp dokumentasjon

Steg 4:
Kontroller at opplysningene du har gitt stemmer. Kryss av for at du har lest og er kjent med vilkårene og send inn søknad.

Veiledning til søknad om studiestøtte til kortere og lengre språkkurs i utlandet

Når du har mottatt bekreftelse fra språkskolen eller universitetet om at du er påmeldt språkkurset kan søke om stipend og lån fra Lånekassen.

Du skal sende inn dokumentasjon som viser følgene informasjon:

 • At du er tatt opp på kurset.
 • Start- og sluttdato for kurset.
 • Hvor mange undervisningstimer kurset har per uke.
 • Hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger.

Dokumentasjonen må komme fra lærestedet.

Du må i tillegg informere om hvilken eksamen du skal avslutte kurset med.

Du må også sende inn dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse i Norge.

Steg 1:
Velg søknad om støtte til utdanning i utlandet, velg deretter høyere og annen utdanning, så velger du hel grad i utlandet – høyere utdanning, deretter velger du Gå til søknaden.

Steg 2:
Fyll inn følgende:

 • Hvor du skal ta utdanning
 • Om du skal ta hele eller deler av utdanningen i utlandet
 • Når du starter på utdanningen i utlandet som du søker støtte til
 • Du velger land du skal studere i
 • Deretter må svare på om du skal ta et lengre eller kortere forberedende språkkurs
  • Velger du lengre språkkurs må du svare på hvilken utdanning du planlegger å ta etter språkkurs. Du må oppgi lærested og fullt navn på planlagt utdanning. NB! Denne utdanningen må være støtteberettiget. Fyll deretter ut skjemaet og svar på spørsmål om skolepenger, lengde på kurset søknadsperiode etc
  • Velger du et kortere språkkurs må du fylle inn hvilket utenlandsk lærested og utdanning du er tatt opp ved. Finner du ikke lærested og utdanning i listen kan du fylle inn dette manuelt. Du søker om støtte til språkkurs samtidig med at du søker støtte for resten av studieoppholdet. Skal du ta kortere språkkurs ved utveksling må du krysse av for at utdanningen du skal ta i utlandet inngår i utdanningen ved et norsk lærested. Her må du fylle inn det norske lærestedet, utdanningen du er tatt opp til og hvor du skal på utveksling. Du vil da får spørsmål om du skal ta språkkurs i forkant av delstudiet. Du søker støtte om språkkurs samtidig med at du søker støtte for utvekslingsoppholdet.

Steg 3:
Last opp dokumentasjon

Steg 4:
Kontroller at opplysningene du har gitt stemmer. Kryss av for at du har lest og er kjent med vilkårene og send inn søknad.

Vi hjelper deg:

Gratis søknadshjelp
Studiefinansiering

Personlig rådgivning
Budsjett for studiene

Oversikt studiekostnader
Siden 1982