College & Universitet

Bookingvilkår

College & Universitet

 

Våre bookingvilkår for College & Universitet

EduPlanet

EduPlanet (vi) er en offisiell representant for de skoler og utdanninger som finnes i EduPlanets utvalg. Vi er ansvarlige for at søknaden din blir behandlet på en profesjonell og ansvarlig måte, men hver skole er ansvarlig for sine utdanninger og administrasjon.

Søknad til College & Universitet

Du søker til College & Universitet på skolenes eget søknadsskjema. Vi sender søknadsskjemaene til deg etter bestilling via e-post, telefon eller på vår nettsides søknadsside. Vi hjelper deg med riktige skjemaer og vedlegg, samt instruerer deg i hvordan du fyller dem ut. Mer informasjon om søknaden finner du på den respektive skolens side på vår nettside.

Betaling

For de fleste av våre college og universiteter betaler du studie- og søknadsavgiftene direkte til skolene i utenlandsk valuta i henhold til skolenes offisielle priser. I de tilfellene hvor du betaler til oss i stedet og vi til skolene, finner du informasjon om dette på den respektive skolens side. Vi gir deg veiledning og detaljerte instruksjoner om hvordan betaling til skolene gjøres. Du er imidlertid ansvarlig for at betalingen skjer i tide og at skolene får riktig beløp innbetalt til seg.

Ingen avgifter

Som et grunnleggende prinsipp har vi ingen gebyrer, dvs. at du som student hos oss ikke betaler noe gebyr for vår hjelp med søknaden din. Vår tjeneste og rådgivning er gratis for søknad til universiteter, og vi hjelper deg gjerne med å søke til flere universiteter, men vi vil at du skal tenke nøye gjennom hvilke du søker til. At denne tjenesten er gratis for deg skyldes at vi får betalt fra universitetene vi jobber med, for studentene som begynner på utdanning gjennom oss. Det betyr at vi har samme mål som deg, at du skal få opptak! Dette betyr imidlertid at vi bare får betalt for en av søknadene dine til slutt. Vi velger allikevel å tilby den andre søknaden din kostnadsfritt. Men hvis du vil søke på flere universiteter etter det, koster det kr 500,- per ekstra søknad. De aller fleste studenter søker på 2 eller 3 universiteter. Kontakt oss hvis du vil at vi går gjennom sjansene dine og for å se hvilke universiteter som er best for deg å søke til. Dette gjelder per semester. Så hvis du ikke får opptak ett år, er det gratis å søke på 2 universiteter det neste semesteret.

Studiefinansiering fra Lånekassen

Som student er du selv ansvarlig for enhver søknad om studiefinansiering hos Lånekassen og at dette blir gjennomført i god tid. For spørsmål angående kvalifisering til studiestøtte, vennligst kontakt Lånekassen. I mange tilfeller kan vi imidlertid bidra til å vurdere om du oppfyller de grunnleggende kravene til studiefinansiering. Vi hjelper deg med dokumenter fra skolen som trengs for å søke om studiefinansiering.

Forsikringer

Vi anbefaler at du gjennomgår din forsikringsdekningen for utenlandsoppholdet. Mange college og universiteter har obligatorisk studentforsikring som kan bli nødvendig. Diskuter gjerne dine alternativer med oss. I samarbeid med et av verdens største studentforsikringsselskaper, Gouda, har vi utviklet EduPlanets Studentforsikring, som er spesialtilpasset for deg som studerer i utlandet. Forsikringen har en fordelaktig pris, gir omfattende beskyttelse og kan finansieres ved hjelp av støtten fra Lånekassen.

Visum

Vi hjelper deg med dokumentasjonen som trengs for å søke om visum for utdanning ved våre college og universitet. Som student er det imidlertid ditt eget ansvar å søke om visum i tide og å administrere prosessen for hele visumsøknaden din. Vi er ikke ansvarlig for regelendringer, kontakt med ambassade- /visumavdelinger eller merkostnader som kan oppstå i forbindelse med visumprosessen din.

Kostnader forbundet med søknaden

Hvis du søker på et college eller universitet hvor vi må sende en fysisk søknad til skolen, fakturerer vi 150-500 NOK (kostpris) for porto (REK). Du kan også velge å sende med ekspresspost, som går raskere. Kontakt oss for gjeldende pris. Portogebyret vårt avhenger av hvilket universitet du søker på, da noen universiteter krever at vi sender post med sporbar post. Vi forbeholder oss også retten til å sende verdifull post som spesialpost.

Priser

På vår hjemmeside presenteres prisene for College & Universitet i utenlandsk valuta. Du betaler skolens avgifter i utenlandsk valuta direkte til skolen. Vi har ingen skjulte tilleggsavgifter. I de få tilfeller hvor det inngår avgift, fremgår det tydelig på vår hjemmeside under skolens fane for Priser eller Søknad.

Ansvar

EduPlanet reserverer seg for hendelser utenfor vår kontroll, som for eksempel nye skatter, pris- og valutakursendringer, endringer i kursplaner osv. Vi reserverer oss også for trykkfeil. Vi fraskriver oss også ansvar for skader som er påført kunden på grunn av force majeure som streik, naturkatastrofer og lignende hendelser som er utenfor vår kontroll.

Vilkår

Når du søker med vår hjelp til et college/universitet på deres eget søknadsskjema, inngår du direkte en avtale med skolen. På denne måten forplikter du deg til å følge skolens vilkår og regler for f.eks. søknad, betaling og eventuell endring, utsettelse, kansellering eller refusjon. Dette gjelder for samtlige skoler. For noen skoler gjelder det i tillegg spesielle regler som presenteres på siden vår for den respektive skole.

På stedet

Utdanningen: Vi hjelper deg med alle spørsmål om utdannelsen din før avreise. Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om utdannelsen din når du er på stedet, kan du kontakte administrasjonen på skolen din.

Innkvarteringen: I tilfeller der skolen tilbyr bomuligheter for studentene, informerer vi deg om disse før avreise, samt hvilke andre alternativer som er tilgjengelige. Hvis du har noen problemer, spørsmål eller forespørsler om endring av bolig, kan du kontakte boligformidler eller skolens Accommodation Office direkte.

Hvis det oppstår problemer angående din utdanning eller innkvartering som ikke kan løses med ansatte ved skolen eller boligformidler, vil vi selvfølgelig hjelpe til i den grad vi kan. Ved eventuelle klager må dette sendes inn skriftlig. Benytt vårt Klageskjema.