Språkkurs

Kursfakta & innhold

 

 

 

Hvordan kan man studere et språkkurs i utlandet

EduPlanets generelle språkkurs er basert på en undervisningskomponent som blir gitt som 15 leksjoner eller mer per uke, basert på valg av kurs, sted og skole. For å få støtte fra Lånekassen må ta hensyn til en rekke krav, deriblant lengde og intensitet på kurset. Vet du ikke hvordan du skal velge? Les mer her eller kontakt oss!

Inspirerende undervisning med fokus på å snakke

Når du tar et språkkurs på en språkskole i utlandet, blir undervisningen vanligvis arrangert på en mer audiovisuell og friere måte enn om du skulle studere språket hjemme i det norske klasserommet. Å lære et nytt språk ved å våge å snakke og kommunisere er et velprøvd triks for å lære så raskt som mulig. Tale- og lytteøvelser er ispedd skriveoppgaver og grammatikk for å gi deg et godt balansert kurs.

Internasjonale skoler med deltakere fra andre land

En annen fordel med å ta et språkkurs i utlandet er at du får muligheten til å øve på språket med mennesker fra hele verden. Vi i EduPlanet sender ikke ned store norske eller skandinaviske «klasser», men har valgt å samarbeide med seriøse språkskoler som har kursdeltakere fra hele verden. Det er vel ikke meningen at du bare skal tilbringe tid med nordmenn når du er i utlandet?

Kursstart året rundt

Våre generelle språkkurs starter vanligvis hver mandag hele året. For nybegynnere er det språkkurs med spesielle startdatoer. Spesialkursene har også spesifikke startdatoer.

Effektiv undervisning i små grupper

Størrelsen på gruppene er begrenset for at undervisningen skal være effektiv, vanligvis med maksimalt 8-13 deltakere. Undervisningen er basert på at hver deltaker skal føle seg trygg og våge å snakke. Nivåinndelingen basert på kunnskapsnivået til kursdeltakerne legger grunnlaget for det.

Leksjoner per uke angir intensiteten på kurset

Normale eller intensive kurs er begreper i forskjellige språkkurs og skal gjenspeile antall leksjoner per uke, dvs. det som vanligvis kalles kursintensitet. Språkkurs blir vanligvis angitt i antall leksjoner per uke og undervisningen gjennomføres mandag til fredag. 15, 20 og 30 leksjoner per uke betyr altså et språkkurs med undervisning 3, 4 eller 6 leksjoner per dag.

Vær oppmerksom på at uansett type kurs og antall leksjoner per uke, så er undervisningstempoet det samme per leksjon. Derimot betyr et språkkurs med 30 leksjoner per uke naturlig nok mer undervisning enn 20 leksjoner per uke. Det er dermed dette som styrer hvor intensivt undervisningen gjennomføres og hvor raskt du lærer. Språkkurs med 20 leksjoner per uke regnes som heltidsstudier hvis du leser et semester. De som drar på språkkurs for en kortere periode og ønsker å lære mer, anbefaler vi imidlertid å ta kurs med 25 leksjoner per uke og oppover. Valget av kurstype er ofte en avveining mellom hvor mye tid du vil bruke på undervisning og fritiden du ønsker på ditt språkopphold.

Eksamenskurs

Innenfor noen språk er det populært å studere til en offisiell språkeksamen og deretter avslutte utenlandsoppholdet med å ta en slik eksamen. Skal du søke Lånekassen om støtte er en slik offentlig språkeksamen et krav.