Studere i utlandet

 

Klageskjema

 

 • EduPlanet jobber for å gi deg som student best mulig veiledning gjennom søknadsprosessen og studieløpet.

  Skulle det oppstå problemer underveis i kurs og utdanning må dette tas opp med administrasjonen ved den aktuelle skole eller universitet umiddelbart.

  Ved eventuelle klager rettet til EduPlanet, så må dette sendes inn skriftlig. Av klagen skal det fremgå HVA du klager på og HVORFOR. Vær konkret og poengtert. Skriv kun relevant og tilstrekkelig informasjon for saken din.

  I din klage skal det fremkomme Hva du ønsker skal skje. Kom med forslag til mulig løsning eller tiltak.

  Vi vil gi deg umiddelbar bekreftelse på at klagen er mottatt og informasjon om når du kan forvente svar.

  Vennligst benytt klageskjema.

  Om du ikke får medhold i klagen har du mulighet til å klage til ANSAs klagenemnd for utenlandsstudier.