Språkkurs

Bookingvilkår

Språkkurs

 

Våre bookingvilkår for Språkkurs

Påmelding til språkkurs

Når vi har mottatt din søknad sender vi deg faktura på påmeldingsavgift, NOK 1250,-* med 10 dagers betalingsfrist. MERK! Søknaden er bindende. Delbetalingen trekkes deretter fra kostnadene for kurset på sluttfakturaen din. Hvis du ikke foretar den første betalingen i løpet av denne tidsperioden, risikerer du å bli avregistrert fra kurset du har valgt eller betale avbestillingsgebyret (se nedenfor).

* For språkkurs med varighet fra 12 uker eller mer, betales en høyere forskuddsbetaling på NOK 3000 innen 10 dager. Dette beløpet vil ikke bli tilbakebetalt dersom avbestillingen skjer.

Sen påmelding

Hvis du har registrert deg mindre enn 30 dager før kursstart, blir du belastet NOK 400,- ekstra.

Bekreftelse og betaling

Når du mottar bekreftelse fra EduPlanet om at du er påmeldt ditt språkkurs, må du betale den resterende kursavgiften senest 35 dager før kurset starter. Unntak fra denne regelen gjøres bare ved sen registrering eller hvis du søker om studiestøtte fra Lånekassen og får din utbetaling seinere. Hvis sistnevnte, gjelder innbetaling 21 dager før kursstart. Melding om innkvartering vil bli sendt til deg senest 1-2 uker før kurset starter.

Det er kun mulighet for å dele opp faktura ved støtte fra Lånekassen. EduPlanet krever et etableringsgebyr på NOK 300 per innbetaling, eller som avtalt.

Avbestillingsforsikring

Vi anbefaler at du bestiller avbestillingsforsikring for språkkurs og overnatting. Dette bestiller du ved påmelding. Avbestillingsforsikring koster NOK 400,-. Avbestillingsforsikring gjelder ved akutt sykdom, ulykke eller død i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, barn, søsken). Avbestilling må skje senest en arbeidsdag før kurset starter og man må legge ved legeerklæring. Disse NOK 400,- vil ikke bli refundert ved avbestilling.

Endring av påmelding

Hvis du endrer kursdato eller booker om språkkurset innen 30 dager før kursstart, belastes NOK 400,-. Fra 29 dager før kursstart til slutten av kurset belastes NOK 800,- og eventuelle ombookingskostnader fra skolen. Endringer etter kursstart belastes etter skolens egne vilkår.

Kansellering

Avbestilling av språkkurs må skje skriftlig. Hvis avbestillingen skjer senest 30 dager før kursstart, refunderer vi hele kursavgiften bortsett fra den første avbetalingen (1 250 NOK / 3 000 NOK) som vi beholder. Hvis avbestillingen skjer mindre enn 30 dager før kursstart, vil vi belaste 2 500 NOK/4 000 NOK og eventuelle avbestillingskostnader fra skolen.

Betalingspåminnelse og sen betaling

Ved sen betaling, faktureres NOK 60,-  i purregebyr. Ved forsinket betaling belastes renten i henhold til renteloven med mindre annet er avtalt mellom kunden og EduPlanet. Beløp som ikke er betalt 10 dager etter betalingspåminnelse fra EduPlanet blir overført til inkasso.

Avbrutt kurs

Hvis du av en eller annen grunn må avbryte kurset etter at det har startet, har EduPlanet ingen forpliktelse til å tilbakebetale avgiften hverken for kurset eller innkvartering.

Forsikring

Vi anbefaler alle å tegne en komplett reise/studentforsikring som dekker uforutsette hendelser under hele oppholdet.

Synpunkter på kurs eller innkvartering

Hvis du har synspunkter på kurset ditt eller boligen din, må du formidle dette umiddelbart til skolen før slutten av kursperioden. Hvis det oppstår problemer angående din utdanning eller innkvartering som ikke kan løses med ansatte ved skolen eller boligformidler, vil vi selvfølgelig hjelpe til i den grad vi kan. Ved eventuelle klager må dette sendes inn skriftlig. Benytt vårt Klageskjema.

Priser

Prisene er oppgitt i norske kroner og mangler det informasjon om valutadato er prisene basert på valutakursen per 12.09.2019. Ellers gjelder det som er oppgitt. Det tilkommer ingen ekstra kostnader, og vi har ingen skjulte avgifter.

Ansvar

EduPlanet reserverer seg for hendelser utenfor vår kontroll, for eksempel nye skatter, pris- og valutakursendringer. Vi reserverer oss også for trykkfeil. Dette betyr at vi i nødstilfeller kan vi bli tvunget til å kompensere for disse endringene gjennom ekstra tillegg.
EduPlanet fraskriver seg ansvaret for skader som er påført kunden på grunn av force majeure som streik, naturkatastrofer og lignende hendelser.

Ved betaling

Innbetalinger foretas til EduPlanet AS, kontonummer: 84501035490