Språkkurs

Bookingvilkår

Språkkurs

 

Våre bookingvilkår for Språkkurs

Påmelding til språkkurs

Når vi har mottatt din søknad sender vi deg faktura på påmeldingsavgift, kr 1 250* med 10 dagers betalingsfrist. MERK! Søknaden er bindende. Delbetalingen trekkes deretter fra kostnadene for kurset på sluttfakturaen din. Hvis du ikke foretar den første betalingen i løpet av denne tidsperioden, risikerer du å bli avregistrert fra kurset du har valgt eller betale avbestillingsgebyret (se nedenfor).

* For språkkurs med varighet fra 12 uker eller mer, betales en høyere forskuddsbetaling på kr 3 000 innen 10 dager. Dette beløpet vil ikke bli tilbakebetalt dersom avbestillingen skjer.

Sen påmelding

Hvis du har registrert deg mindre enn 30 dager før kursstart, blir du belastet kr 400 ekstra.

Bekreftelse og betaling

Når du mottar bekreftelse fra EduPlanet om at du er påmeldt ditt språkkurs, må du betale den resterende kursavgiften senest 35 dager før kurset starter. Unntak fra denne regelen gjøres bare ved sen registrering eller hvis du søker om studiestøtte fra Lånekassen og får din utbetaling seinere. Hvis sistnevnte, gjelder innbetaling 21 dager før kursstart. Melding om innkvartering vil bli sendt til deg senest 1-2 uker før kurset starter. Innkvartering gjelder fra søndag før kursstart til lørdag etter kursslutt hvis ikke annet er avtalt.

Det er kun mulighet for å dele opp faktura ved støtte fra Lånekassen. EduPlanet krever et etableringsgebyr på kr 300 per innbetaling, eller som avtalt.

Avbestillingsforsikring

Vi anbefaler at du bestiller avbestillingsforsikring for språkkurs og overnatting. Dette bestiller du ved påmelding. Avbestillingsforsikring koster kr 400. Avbestillingsforsikring gjelder ved akutt sykdom, ulykke eller død i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, barn, søsken). Avbestilling må skje senest en arbeidsdag før kurset starter og man må legge ved legeerklæring. Disse kr 400 vil ikke bli refundert ved avbestilling.

Endring av påmelding

Hvis du endrer kursdato eller booker om språkkurset innen 30 dager før kursstart, belastes kr 400. Fra 29 dager før kursstart til slutten av kurset belastes kr 800 og eventuelle ombookingskostnader fra skolen. Endringer etter kursstart belastes etter skolens egne vilkår.

Kansellering

Avbestilling av språkkurs må skje skriftlig. Hvis avbestillingen skjer senest 30 dager før kursstart, refunderer vi hele kursavgiften bortsett fra den første avbetalingen (kr 1 250/kr 3 000) som vi beholder. Hvis avbestillingen skjer mindre enn 30 dager før kursstart, vil vi belaste kr 2 500/kr 4 000 og eventuelle avbestillingskostnader fra skolen.

Betalingspåminnelse og sen betaling

Ved sen betaling, faktureres kr 60 i purregebyr. Ved forsinket betaling belastes renten i henhold til renteloven med mindre annet er avtalt mellom kunden og EduPlanet. Beløp som ikke er betalt 10 dager etter betalingspåminnelse fra EduPlanet blir overført til inkasso.

Avbrutt kurs

Hvis du av en eller annen grunn må avbryte kurset eller kansellere innkvartering etter at oppholdet har startet, har EduPlanet ingen forpliktelse til å tilbakebetale avgiften hverken for kurset eller innkvartering.

Forsikring

Vi anbefaler alle å tegne en komplett reise/studentforsikring som dekker uforutsette hendelser under hele oppholdet.

Synpunkter på kurs eller innkvartering

Hvis du har synspunkter på kurset ditt eller boligen din, må du formidle dette umiddelbart til skolen før slutten av kursperioden. Hvis det oppstår problemer angående din utdanning eller innkvartering som ikke kan løses med ansatte ved skolen eller boligformidler, vil vi selvfølgelig hjelpe til i den grad vi kan. Ved eventuelle klager må dette sendes inn skriftlig. Benytt vårt Klageskjema.

Priser

Prisene er oppgitt i norske kroner, og mangler det informasjon om valutadato er prisene basert på valutakursen per 31.12.2022 for 2023-prisene. Ellers gjelder det som er oppgitt. Det tilkommer ingen ekstra kostnader, og vi har ingen skjulte avgifter.

Lånekassen

Ved støtte fra Lånekassen er studenten selv ansvarlig for at alle krav til studiestøtte oppfylles. Studenten er selv ansvarlig for oppmelding til offentlig språkeksamen.

Ansvar

EduPlanet reserverer seg for hendelser utenfor vår kontroll, for eksempel nye skatter, pris- og valutakursendringer. Vi reserverer oss også for trykkfeil. Dette betyr at vi i nødstilfeller kan vi bli tvunget til å kompensere for disse endringene gjennom ekstra tillegg.

Vær oppmerksom på at hvis det er få studenter (2-3) på ditt undervisningsnivå, forbeholder språkskolene retten til å redusere timeantallet. Undervisningen vil da være mer intensiv og kan sammenlignes med semi-privatundervisning,

P.g.a. økt inflasjon og høyere strømpriser ser vi at skolene i noen tilfeller har måttet øke prisene midt i året eller kommer til å måtte gjøre dette. Dette gjelder også innkvartering. Vi oppdaterer prisene på nettsiden så raskt vi kan, men vær oppmerksom på at det kan  forekomme prisavvik.

EduPlanet fraskriver seg ansvaret for skader som er påført kunden på grunn av force majeure som streik, naturkatastrofer og lignende hendelser.

Ved betaling

Innbetalinger foretas til EduPlanet AS, kontonummer: 84501035490