Viktige frister og datoer for medisin- og tannlegestudier 2023

CU, Praha: Søknadsfrist: 2. sept. Opptaksprøve: 31. mai, 27. juni, 20. juli, 18. sept

UNMS, Nicosia: Rullerende opptak. Rullerende intervju

HU, Milano: Søknadsfrist 8. februar, 1. mars

MU, Brno: Søknadsfrist: 26. mai. Opptaksprøve: 10. juli

UD, Debrecen: Søknadsfrist: 15.juni,  Opptaksprøve: 22. juni

UEM, Madrid: Søknadsfrist: 31. mai. Rullerende tester/intervju

RSU, Riga: Søknadsfrist: 1.juli Karakteropptak

PMU, Szczecin: Søknadsfrist: 20. juli. Karakteropptak

UPJS, Kosice: Søknadsfrist: 13. juni/31. juli. Opptaksprøve: 26. juni/14. august (+Sverige)

UMCH, Hamburg: Rullerende opptak. Opptaksprøve annenhver uke

LSMU, Kaunas: Søknadsfrist: 3. Juli. Opptaksprøve: Online (søknad må være fullført før opptaksprøve)