Viktige frister og datoer for medisin- og tannlegestudier 2022

HU, Milano: Søknadsfrist: 3. februar, Opptaksprøve: 11. februar

UEM, Madrid (kun tannlege): Søknadsfrist: Rullerende, fylles opp i apr/mai, Karakterer/Test/Intervju

UMCH, Hamburg: Søknadsfrist: Rullerende, fylles opp i apr/mai. Karakterer/Test/Intervju

CU, Praha: Søknadsfrist: 30. april, Opptaksprøve: 3. juni, online

MU, Brno: Søknadsfrist: 6. mai/21. juni, Opptaksprøve: 15. mai/1. juli, online

UD, Debrecen: Søknadsfrist: 17. mai, Opptaksprøve: 24. mai, online

UPJS, Kosice: Søknadsfrist: 6. juni, Opptaksprøve: 20. juni i Oslo

RSU, Riga: Søknadsfrist: 30. juni, Karakteropptak

UNMS, Kypros: Søknadsfrist: 30. juni, Karakteropptak/intervju

PMU, Szczecin: Søknadsfrist: 26. juli, Karakteropptak

LSMU, Kaunas: Søknadsfrist: Diverse frister ut fra valgt opptaksprøvedato

Opptaksprøvedatoer (online): 3./5. mai, 17./19. mai, 24./26. mai, 31. mai/2. juni

Flere datoer vil bli publisert frem til 15. juli.